Home > Hasselt > Hasselt - nieuws > Vijf inwoners Zwartewaterland Koninklijk onderscheiden

Vijf inwoners Zwartewaterland Koninklijk onderscheiden

Vijf inwoners van de gemeente Zwartewaterland ontvingen op vrijdag 26 april tijdens de jaarlijkse Lintjesregen een Koninklijk onderscheiding uit handen van burgemeester Bilder. Voor een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Met de woorden ‘Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau’ kregen de volgende personen de versierselen die horen bij de benoeming opgespeld door burgemeester Bilder.

  • Mevrouw A. Gerrits-Veuger uit Zwartsluis
  • De heer W.J. de Jonge uit Mastenbroek
  • Mevrouw W.R. Koerhuis - Aalbers uit Zwartsluis
  • De heer J.W.M. Reuvekamp uit Hasselt
  • Mevrouw S. van der Steege-Snel uit Genemuiden

Verdiensten van decorandi

Een overzicht van de decorandi en hun maatschappelijke verdiensten kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Kent u iemand die een lintje verdiend?

Kent u iemand die zich verdienstelijk maakt voor de samenleving en in in 2020 in het zonnetje mag worden gezet? Draag hem of haar aan voor een Koninklijke onderscheiding vóór 1 juni 2019. 

Hasselt, 26 april 2019