Home > Hasselt > Hasselt - nieuws > Subsidie voor gemeentelijke monumenten vanaf 1 januari 2019

Subsidie voor gemeentelijke monumenten vanaf 1 januari 2019

Voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten heeft de gemeente de subsidieregeling ‘Nadere regels Subsidie Gemeentelijke Monumenten Zwartewaterland’ in het leven geroepen. Eigenaren van een gemeentelijk monument kunnen met ingang van 1 januari 2019 een beroep doen op deze regeling. Jaarlijks is er een subsidie van € 30.000,- beschikbaar.

De regeling voorziet in een subsidie voor kleinschalig onderhoud/partieel herstel en een subsidie voor een ingrijpende restauratie. De subsidie voor kleinschalig onderhoud/partieel herstel (totale kosten tot maximaal € 10.000,-) bedraagt 40% van de kosten met een maximum van € 4.000,-. Deze subsidie kan eens in de 4 jaar worden aangevraagd. De subsidie voor restauratie (totale kosten vanaf € 10.000,-) bedraagt 40% van de restauratie met een maximum van € 12.500,-. Deze subsidie kan eens in de 10 jaar worden aangevraagd. Bij de subsidieaanvraag is een recent inspectierapport van de Monumentenwacht een vereiste. Uit dit rapport moet blijken dat de onderdelen waaraan werkzaamheden worden uitgevoerd als “matig” of “slecht” worden aangemerkt.

Cultuurfonds monumenten

Het Cultuurfonds voor monumenten Overijssel biedt eigenaren van een gemeentelijk monument de mogelijkheid gebruik te maken van een laagrentende lening. De rente van deze lening ligt 4,5 % onder de marktrente, met een minimum van 1,5%. Voorwaarde hierbij is dat de werkzaamheden voor de restauratie nog niet zijn begonnen. Meer informatie vindt u op www.restauratiefonds.nl/monumenteigenaren

Meer informatie

Op www.zwartewaterland.nl/monumenten vindt u meer informatie over gemeentelijke monumenten.

Hasselt, 13 december 2018