Home > Hasselt > Hasselt - nieuws > Eerste werkzaamheden de Weede Hoven – Hasselt Om de Weede

Eerste werkzaamheden de Weede Hoven – Hasselt Om de Weede

Op dinsdag 5 maart 2019 zijn de eerste werkzaamheden uitgevoerd voor de uitbreiding van Hasselt Om de Weede. Er is een sloot aangepast zodat deze door poelkikkers gebruikt kan worden als voortplantingsgebied. Het huidige voortplantingsgebied verdwijnt door het bouwrijpmaken van de Weede Hoven. De huidige sloot is alvast ongeschikt gemaakt als voortplantingsgebied, door alle begroeiing te verwijderen.

Beschermde diersoorten

De poelkikker is een beschermde diersoort. Door de provincie Overijssel is een ontheffing verleend voor deze werkzaamheden. Deze werkzaamheden zijn gedaan voordat de poelkikker actief wordt (na half maart). Er zijn tijdens de werkzaamheden dan ook geen poelkikkers aangetroffen. Wel een kleine watersalamander, 10doornige stekelbaarzen, bittervoorns en zeelten. Deze diersoorten zijn niet beschermd, maar op basis van de wetgeving geldt hiervoor wel een zorgplicht.

Bouwrijpmaken

Het echte bouwrijpmaken van de Weede Hoven, waaronder de aanleg van bouwwegen, de aanleg van de nieuwe sloot en het dempen van de huidige sloot staan gepland vanaf half mei 2019.

Belangstelling?

U kunt zich aanmelden als belangstellende voor de Weede Hoven. We houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. U kunt zich aanmelden via info@zwartewaterland.nl

Hasselt, 6 maart 2019