Zwartewaterland bouwt aan een dementievriendelijke gemeente. Een speciale werkgroep van vier partijen lanceert een omvangrijk actieplan waarmee dementerenden langer en beter kunnen deelnemen aan onze samenleving. ‘Dat is hard nodig’, zegt wethouder Gerrit Knol. ‘Want over 10 jaar hebben we ruim 50 procent meer dementerenden.’

De werkgroep, met daarin de gemeente, Netwerk Dementie IJssel-Vecht, Alzheimer Nederland en Woonzorggroep IJsselheem, bouwt voort op initiatieven die er al zijn en breidt deze verder uit met nieuwe initiatieven. ‘Met het actieplan richten we ons op dementerenden zelf, maar ook op familie en mantelzorgers, op ondernemers en inwoners van Zwartewaterland. Kortom: onze hele samenleving’, zegt Knol. ‘Want we komen straks meer dementerenden op straat, in de winkel en bij de sportclub tegen. Wat doe je als deze persoon jou aanspreekt en om de weg of hulp vraagt?’

Gevolgen voor alle inwoners

In het Actieplan Dementievriendelijk Zwartewaterland formuleert de werkgroep drie doelen. Het eerste doel is dat dementerenden zo lang mogelijk meedoen aan de samenleving. Knol: ‘Daarbij denken we aan het opzetten van een Klankbordgroep met beginnende dementerenden om behoeften te inventariseren. Daarnaast komt er een Vrijwilligersbank om vrijwilligers aan dementerenden te koppelen. Ook kunnen we nog een en ander in de openbare ruimte doen.’

Het tweede doel is begeleiding op maat. Meest opvallende onderdeel hiervan is een pilot met een Inloopcentrum voor dementerenden en hun mantelzorgers. ‘Dit wordt een plek voor ontmoeting, maar ook voor bijvoorbeeld voorlichting en trainingen’, legt Knol uit. ‘Verder werken we als werkgroep aan genoeg aanbod voor dementerenden bij de huidige voorzieningen, zoals de Buurtkamers.’

De kennis van dementie in de samenleving vergroten is het derde doel. Veel Zwartewaterlanders weten nog niet goed hoe ze met dementerenden moeten omgaan, zo blijkt uit de Mantelzorgmonitor dementie 2020. ‘Daarom komen er een verschillende programma’s voor bewustwording’, aldus Knol. ‘We beginnen met een Startbijeenkomst rond Wereld Alzheimer Dag in september. Daarnaast komen er trainingen voor ambtenaren en de hulpdiensten, lesprogramma’s op scholen en voorlichting aan kerken, verengingen en ondernemers. En we richten ons op publieksvoorlichting.’

Vastgesteld

Het gemeentebestuur heeft het Actieplan Dementievriendelijk Zwartewaterland vastgesteld. Het Actieplan gaat ter informatie naar de gemeenteraad.