In de training, die geschikt is voor vrijwilligers en inwoners van de gemeente Staphorst en Zwartewaterland, leren de deelnemers psychische aandoeningen en niet zichtbare beperkingen herkennen en hier op een goede wijze mee om te gaan. Na het volgen van de training voel je je beter toegerust om te handelen wanneer je in aanraking komen met iemand met psychische problemen of een niet zichtbare beperking.

Dankzij subsidie van de gemeente en ZonMw zijn er geen kosten voor het volgen van deze trainingen. De training bestaat uit twee onderdelen. Je kunt er voor kiezen om één deel te volgen. In beide onderdelen wisselen theorie en praktijk elkaar af. Let op: er is ruimte voor een beperkt aantal deelnemers.  

Onderdeel 1: niet zichtbare beperkingen en onbegrepen gedrag

In dit onderdeel wordt nader ingegaan op een licht verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel en autisme. Je leert de beperkingen herkennen en hoe je hier mee om kunt gaan. De training bestaat  uit 3 dagdelen en is een beproefde training van MEE IJsseloevers. 
Wanneer: maandag 31 mei van 9.00 u. -16.30 u. en vrijdag 11 juni van 9.00-12.30 u. 
Waar: Raadszaal van gemeentehuis Zwartewaterland (indien de Corona maatregelen dit toelaten).

Onderdeel 2: Mental Health First Aid (eerste hulp bij psychische problemen)

In dit deel leer je psychische aandoeningen herkennen, je leert hoe je hiermee om moet gaan en wat je moet doen in een crisissituatie. De training bestaat uit 4 dagdelen en is een van de weinige trainingen op dit gebied die wetenschappelijk is onderbouwd. Je ontvangt na de afronding van de training een erkend certificaat van Mental Health First Aid Nederland en na 3 jaar wordt je uitgenodigd voor een opfriscursus.
Wanneer: dinsdag 15, 22, 29 juni en 6 juli, van 13.00 uur tot 16.30 uur. 
Waar: Dienstencentrum Staphorst, Berkenlaan 1 (indien de Corona maatregelen dit toelaten).

De trainingen vinden fysiek plaats. Hierbij wordt er uiteraard rekening gehouden met de richtlijnen vanuit het RIVM. Mocht dit nog niet kunnen als gevolg van de Corona maatregelen dan zullen de trainingen online plaatsvinden.

Meer informatie en aanmelden

Voor aanmelding en meer informatie kunt u terecht op onze website: www.gripopverwardheid.nl