In heel Nederland gelden verscherpte maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Vanzelfsprekend kan het coronavirus ook gevolgen hebben voor de inzameling van afval door ROVA.

Op dit moment kan ROVA dienstverlening ongewijzigd uitvoeren. Dit geldt zowel voor de inzameling in onze gemeente, als voor de milieubrengstations en het klantcontactcentrum. Mocht dit wijzigen, dan informeren wij u hierover. Verder vraagt ROVA uw medewerking om samen verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken.