Home > Genemuiden > Genemuiden - vrije tijd

Genemuiden - vrije tijd

Recreatie, sport en toerisme

De gemeente vindt het belangrijk om recreatie, sport en toerisme te stimuleren. Zwartewaterland moet enerzijds aantrekkelijk zijn voor toeristen en recreanten. Anderzijds willen we ook de recreatiemogelijkheden voor de eigen inwoners vergroten.

Ontdek de IJsseldelta

De toeristische promotie van Zwartewaterland wordt uitgevoerd door 'Ontdek de IJsseldelta'. Ontdek de IJsseldelta ontwikkelt toeristische producten en vervult een belangrijke functie bij het ontvangen, informeren en voorlichten van bezoekers en toeristen. 

Oud Genemuiden

Het Historisch Centrum Genemuiden is een museum van de stichting Vrienden van Oud Genemuiden. Er is een stijlkamer uit het begin van de twintigste eeuw te zien, met een keukentje en een vooroorlogs winkeltje. Daarnaast is er een timmermanswerkplaats en een vaste tentoonstelling over de geschiedenis van Genemuiden.

Tapijtmuseum Genemuiden

Maar liefst zestig procent van de totale Nederlandse productie van kamerbreed tapijt is afkomstig uit Genemuiden. Het is dan ook geen wonder dat Genemuiden een Tapijtmuseum bezit, waar de boeiende geschiedenis is vastgelegd. Klikt u op deze pagina door naar de website van het Tapijtmuseum onder 'Gerelateerde websites'

Stoomgemaal Mastenbroek

Het Stoomgemaal is een uniek industrieel monument uit 1856. Meer dan een eeuw heeft het gemaal de waterstand in de polder Mastenbroek op peil gehouden. Tijdens de stoomdagen kunt u de indrukwekkende stoommachine in werking zien. U vindt de website onder 'Gerelateerde websites' op deze pagina.