De raad van de gemeente Zwartewaterland heeft op 22 september 2022 besloten om de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen de heer ing. E.J. Bilder voor te dragen voor herbenoeming als burgemeester van de gemeente Zwartewaterland.

Op 14 januari 2023 loopt de tweede ambtstermijn van burgemeester Bilder af. De gemeenteraad doet op grond van de Gemeentewet een aanbeveling inzake de herbenoeming voor een derde periode van zes jaar. In de raadsvergadering van 12 mei 2022 heeft de raad een commissie ingesteld die de besluitvorming over deze aanbeveling heeft voorbereid.

Positieve aanbeveling

Dhr. K. Huisbrink is voorzitter van de raadscommissie. Hij sprak in de raadsvergadering van 22 september 2022 namens de raad zijn waardering uit over de wijze waarop de heer E.J. Bilder invulling geeft aan het ambt van burgemeester. Dhr. Huisbrink deelde daarom mee dat de raad heeft besloten om een positieve aanbeveling af te geven voor de herbenoeming.

Burgemeesters worden bij Koninklijk Besluit benoemd en herbenoemd. De aanbeveling van de raad wordt dan ook, door tussenkomst van de commissaris van de Koning, aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.