De gemeente Zwartewaterland verspreidt een vragenlijst over duurzame opwek van energie (zon en wind) in de gemeente. De reden is het veranderende klimaat en de landelijke afspraken om meer duurzame energie op te wekken. Wethouder Harrie Rietman: “We zijn benieuwd naar de mening van inwoners. Hoe denken zij over zonneparken en windmolens? Hoe belangrijk vinden ze het opwekken van duurzame energie? En waar moeten we als gemeente rekening mee houden?” De resultaten uit het onderzoek helpen de gemeenteraad om de juiste keuzes te maken: een energietransitie die zoveel mogelijk past bij de wensen van inwoners.

Gemeenten in Nederland hebben, vanuit het klimaatakkoord, de opdracht van het rijk om duurzame energie op land op te wekken. De gemeente Zwartewaterland moet dus ook overstappen naar duurzame energie en daarbij zijn zonneparken en windmolens nodig.

Enquête invullen voor 8 april

Tot 8 april kunnen alle inwoners van de gemeente Zwartewaterland de vragenlijst invullen. Via www.zwartewaterland.nl/energie-klimaat kunnen inwoners zich aanmelden. Daarnaast valt bij een aantal inwoners een persoonlijk uitnodiging op de deurmat. Zij zijn een representatieve afspiegeling van de gemeente Zwartewaterland. Inwoners die liever een schriftelijke vragenlijst ontvangen, kunnen deze opvragen bij de gemeente Zwartewaterland. Ook is het ook mogelijk om de vragenlijst telefonisch in te vullen. Het invullen van de vragenlijst duurt zo’n 10 tot 15 minuten. U kunt daarvoor contact opnemen met de gemeente via 14 038.

Samen op weg naar een duurzaam Zwartewaterland

Wethouder Harrie Rietman: “Dat we over moeten stappen naar duurzame energie is bekend. Dit willen we samen met onze inwoners doen. Samen werken aan een duurzaam Zwartewaterland. Zo brengen windmolens en zonneparken in Zwartewaterland kansen met zich mee, maar we moeten ook rekening houden met natuur, landschap en de leefomgeving. We vinden het belangrijk om inwoners hierover te informeren en daarom organiseren we op woensdag 24 maart een online informatiebijeenkomst. En de informatie die we als gemeente ophalen, met behulp van deze vragenlijst en de DuurzaamheidsTafels, helpt ons de juiste keuzes te maken.”

Meer informatie en vragen 

Meer informatie over de energietransitie is te vinden op www.zwartewaterland.nl/energie-klimaat. Voor vragen over de DuurzaamheidsTafels of de vragenlijst kunnen inwoners een e-mail sturen naar duurzaam@zwartewaterland.nl of bellen met T 14 038.