Het gemeentebestuur van Zwartewaterland heeft een oplossing gevonden voor de gehavende woning aan de Vaartweg, tegenover de Zandvoortweg in Hasselt. Het huis is ernstig verzakt. ‘We helpen de bewoner en tegelijk maken we de omgeving mooier en nog veiliger’, zegt wethouder Gerrit Knol.

De woning, die aan de verkeerslus aan het begin van de Vaartweg staat, verzakte door de jaren heen, mogelijk door trillingen van het verkeer. Omdat het knooppunt voorheen onder de provincie viel en nu onder de gemeente bleek verhaal halen lastig. ‘Wij nemen nu onze verantwoordelijkheid en steken de helpende hand uit’, aldus de wethouder. 
 
Gemeentebestuur en bewoner hebben nu overstemming bereikt over verplaatsing van de woning naar de overzijde van Ter Wee. De gemeente koopt en sloopt het huidige huis. De kavel wordt gesaneerd. De woonbestemming verhuist vervolgens naar een nieuw perceel aan de overzijde van Ter Wee. Daar komt één vrijstaande woning. 
 

Mooier, veiliger, gezonder

Hiermee lost het gemeentebestuur meerdere knelpunten in een klap op. ‘Als de oude woning straks is gesloopt heeft het verkeer op het kruispunt Vaartweg – Ter Wee onbelemmerd zicht. Het wordt daar dus nog veiliger’, aldus de wethouder. ‘Ook ontstaat er een fraai zicht op de stadsrand van Hasselt om de Weede. En de nieuwe woning is verlost van verkeerslawaai en vieze lucht. We zorgen er bovendien voor dat deze een passend ontwerp krijgt en op een passende plek komt.
 

Om de nieuwe woning mogelijk te maken is een bestemmingsplanwijziging nodig. De gemeente gaat hier de omwonenden met inspraak nauw bij betrekken, om zo in een vroeg stadium rekening te kunnen houden met wensen, ideeën en mogelijke kanttekeningen.

We kunnen weer vooruit kijken

Voor deze oplossing vraagt het gemeentebestuur een krediet aan de gemeenteraad. Dit is voor de aankoop, sloop en sanering. Deze kosten worden gedekt door het bestaande budget voor reconstructie van de Vaartweg en uit de opbrengst van de kavel.

Er is de wethouder veel aan gelegen om deze kwestie goed op te lossen. ‘De discussie verder laten voortslepen is voor ons geen optie. Niemand zou dan tevreden zijn. We wilden samen met de bewoner tot een goede oplossing komen. Wij denken dat we er zo goed uit zijn gekomen. We kunnen weer vooruit kijken.’

Gemeenteraad

De gemeenteraad bespreekt het voorstel op donderdag 10 december.