De gemeente Zwartewaterland wil een gezonde leefstijl van onze inwoners blijven stimuleren. Daarom wordt het contract verlengd met JOGG, de landelijke organisatie die zich inzet voor de gezondheid van jongeren. “Bij alles wat we doen stellen we straks de vraag: wat betekent dit voor de gezondheid van onze jeugd?”, zegt wethouder Gerrit Knol.

De JOGG-aanpak bestaat sinds 2010. In 2019 sloot Zwartewaterland aan. Doel: met de ouders, bedrijven en allerlei instellingen kinderen en jongeren meer laten bewegen en op gezond gewicht houden. Want dat is hard nodig. “Al jaren zien we steeds meer overgewicht bij de jeugd”, weet Knol. “Door de lockdowns was er opnieuw een stijging. Dat is zorgelijk, want overwicht leidt tot allerlei ziekten. Met de JOGG-aanpak willen we dat voorkomen.”

Gezonde omgeving

In de JOGG-aanpak wordt nauw samengewerkt, zegt de wethouder. “Iedereen moet zich hiervoor inzetten. Alleen zo kunnen we een cultuurverandering tot stand brengen. Een verandering waarbij onze inwoners eerder de gezonde keuze maken.”

Belangrijk hierbij is ook een gezonde omgeving. Want daarin maken mensen eerder die gezonde keuze. “Daarom maken we niet alleen een gezonde leefstijl, maar ook een gezonde omgeving integraal onderdeel van al het gemeentelijk beleid”, aldus Knol. “Van zorg, jeugd en welzijn tot ruimtelijke ordening, economische zaken en sport. Telkens wanneer we nieuw beleid maken, stellen we onszelf de vraag: wat betekent dit voor de gezondheid?” 
 

Les over gezond eten

De afgelopen jaren waren er verschillende JOGG-projecten in Zwartewaterland. Van de Water Challenge tot de Groentecampagne. Toch kon de JOGG-aanpak door de lockdowns en de pandemie maar beperkt worden uitgevoerd. Het geld dat daardoor overbleef, wordt nu ingezet voor lessen over voeding op basisscholen. Ook komen er weer een JOGG-regisseur en ambtelijke ondersteuning voor de uitvoering van de JOGG-aanpak in Zwartewaterland. 

JOGG ondersteunt de gemeente onder meer met trainingen, advies, en middelen. De gemeente heeft de regie over de lokale JOGG-aanpak. Met de verlenging loopt de JOGG-aanpak in Zwartewaterland tot 2026.