Om de leefbaarheid in de binnenstad van Hasselt te verbeteren, wil de gemeente Zwartewaterland de Hoogstraat inrichten als een straat voor eenrichtingsverkeer. De aanleg van de parallelweg langs de N331 als extra ontsluiting voor het centrum biedt volgens de gemeente de kans om nu de keuze voor de rijrichting te maken. Hiervoor neemt de gemeente in mei een verkeersbesluit. Inwoners kunnen tot uiterlijk 19 april reageren op de voorgestelde rijrichting.

Met het invoeren van eenrichtingsverkeer in de Hoogstraat wil de gemeente Zwartewaterland het verkeer in de binnenstad van Hasselt veiliger en beter laten doorstromen. Met voldoende ruimte voor fietsers en voetgangers.

Het plan voor eenrichtingsverkeer werd door de gemeente al eerder met inwoners, ondernemers en de gemeenteraad besproken. De gemeenteraad nam op 10 december 2020 een principebesluit voor eenrichtingsverkeer. Met het verkeersbesluit neemt de gemeente nu de volgende stap.

Rijrichting vanaf de kerk richting de N331

Met die volgende stap neemt de gemeente een besluit over de rijrichting van het eenrichtingsverkeer in de Hoogstraat. Die rijrichting besprak de gemeente met de verkeersadviescommissie, de politie en het Stadsteam. De route vanaf de kruising van de Hoogstraat met de Markt richting de Zwartewaterweg/Buiten de Venepoort kreeg daarbij de voorkeur. 

Deze richting sluit logischer aan op de bestaande verkeersstromen en draagt bij aan het voorkomen van sluipverkeer. Ook zorgt deze rijrichting ervoor dat het verkeer bij het kruispunt Buiten de Venepoort-Vaartweg-Zwartsluizerweg beter kan doorrijden.

Verkeersbesluit in mei

In mei publiceert de gemeente een verkeersbesluit over de voorgestelde rijrichting. Tot uiterlijk 19 april 2023 kan iedereen een reactie geven op de gekozen richting. Dit kan online op www.zwartewaterland.nl/hoogstraat. Op basis van de reacties neemt de gemeente een definitief verkeersbesluit dat breed wordt gedragen.

Kansen voor parkeren en groen

Bij het instellen van eenrichtingsverkeer gaat de gemeente ook aan de slag met de herinrichting van de Hoogstraat. Er komt meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Verder kijkt de gemeente naar de kansen voor parkeren, bankjes en groen. Dit moet later dit jaar resulteren in een ontwerp voor een autoluwe Hoogstraat. Daarmee wordt de leefbaarheid verbeterd voor de bewoners en de bezoekers van het centrum.

Aanleg parallelweg langs de N331

De aanleg van een parallelweg naast de provinciale weg zorgt er straks voor dat het verkeer in de binnenstad beter kan doorstromen. Verkeer voor het centrum slaat vanaf de rotonde op de N331/Vaartweg af naar deze nieuwe parallelweg. De weg sluit onder de brug over het Zwarte Water aan op de Van Nahuysweg.