Wat is het?

Iedere ondernemer is verantwoordelijk voor het brandveilig gebruik van zijn gebouw. .Gebruikt u een gebouw om veel mensen samen te laten komen? Dan moet dit brandveilig zijn. Voor sommige gebouwen hebt u een vergunning nodig.

Regels brandveilig in Bouwbesluit

De regels voor het brandveilig gebruiken van een gebouw staan in het Bouwbesluit 2012(externe link).

Wanneer een gebruiksmelding?

  • Voor het gebruik van gebouwen waar meer dan 50 mensen verblijven, zoals kantoren, restaurants, sportaccommodaties en supermarkten
  • Voor het verhuren van kamers aan 5 of meer personen

U moet een gebruiksmelding in via het Omgevingsloket(externe link). Dit moet minimaal 4 weken voor u het gebouw gaat gebruiken.

Wanneer een omgevingsvergunning?

  • Voor een nachtverblijf voor meer dan 4 personen (bijv. ziekenhuis of hotel)
  • Voor een dagverblijf voor meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar (bijf. kinderdagverblijf)
  • Voor een dagverblijf voor lichamelijk of verstandelijk gehandicapten

U kunt uw omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket(externe link). Dit kan tegelijk met een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor andere activiteiten. U moet de aanvraag minimaal 26 weken van tevoren indienen. U mag het gebouw pas mag in gebruik nemen als de omgevingsvergunning is verleend. 

Prijs

Een overzicht van de tarieven vindt u in de tarieventabel van de legesverordening(externe link).

Controle op brandveiligheid

De brandweer kan controleren of het gebruik van het gebouw voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit 2012 en eventuele andere voorschriften. Voldoet uw gebouw niet aan de eisen? Dan kan de gemeente een dwangsom opleggen of (een deel van) het gebouw sluiten.

Heeft u gevonden wat u zocht?