De Zwolsesteeg staat op de agenda voor onderhoud en beheer omdat de weg in slechte staat verkeert. Dit groot onderhoud combineert de gemeente met het fietsveiliger maken van de Zwolsesteeg. Met Dorpsraad Kamperzeedijk, Polderbelangen en LTO is over deze plannen gesproken.

Veiligheid fietser centraal 

Een fietsstraat is ingericht als fietsroute, maar auto's zijn ook toegestaan. Het autogebruik wordt echter beperkt door het karakter en de inrichting van de fietsstraat. Maarten Slingerland: “Op de Zwolsesteeg wordt extreem hard gereden. Metingen tonen aan dat bijna 60% van de weggebruikers harder rijdt dan de toegestane snelheid van maximaal 60 km/h. Ongeveer 20% rijdt zelfs harder dan 80 km/h. Een groot aantal snelheidsremmers dwingt straks de automobilist om zich aan de snelheid te houden. Denk hierbij aan busdrempels en kruispuntplateau’s. En door deze aanpassingen is het ook voor sluipverkeer niet aantrekkelijk om deze route te gebruiken.” Voor het verlagen van de maximumsnelheid naar 30 km/h wordt nog een apart verkeersbesluit genomen.
 

Vrij liggend fietspad geen optie

De gemeente Zwartewaterland heeft ook de aanleg van een vrij liggend fietspad langs de Zwolsesteeg onderzocht. Wethouder Maarten Slingerland: “Deze variant was niet haalbaar omdat er te weinig ruimte is in de bermen. Daarnaast is het vanwege de slechte ondergrond ook een vrij kostbare zaak. We denken dat de fietsstraat een goed en veilig alternatief is. Wel roep ik de weggebruikers op om zich aan de maximum snelheid te houden.”
 

Werkzaamheden in het najaar

De Zwolsesteeg wordt in het najaar van 2021 aangepakt. Nadere informatie en een exacte planning volgen nog.
 

Wat vindt u van deze plannen?

Wethouder Maarten Slingerland: “Wij zijn benieuwd wat de inwoners van deze plannen vinden. Tot uiterlijk 30 juni 2021 kunnen zij een reactie achterlaten op de pagina over de Zwolsesteeg via onderstaande link.” 

Reconstructie Zwolsesteeg