Een belangrijk bericht voor inwoners die hulp of ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ontvangen.

Facturen eerste kwartaal 2020 komen later

Heeft u in de maanden januari, februari of maart 2020 hulp of ondersteuning vanuit de Wmo gehad? Moet u daar een eigen bijdrage voor betalen en heeft u nog geen factuur van het CAK gehad? Houd er dan rekening mee dat u over die maanden nog maximaal € 19,- per maand moet betalen.

U krijgt deze facturen later. Het gaat om maximaal 3 x € 19,- = € 57,-.

Betalingsregeling

Als u dat wilt, dan kunt u hiervoor een kosteloze betalingsregeling met het  CAK afspreken. Informatie hierover komt op de factuur te staan. U hoeft hierover op dit moment nog geen contact met het CAK op te nemen.    

Vragen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met het CAK door te bellen naar: 0800 - 1925 of via het contactformulier op de website van het CAK: https://www.hetcak.nl/over/contact/contactformulier