Een belangrijk bericht voor inwoners die hulp of ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ontvangen.