Huishoudens met een laag inkomen krijgen éénmalig een tegemoetkoming in de hoge energiekosten. De toeslag aanvragen kan van 2 mei 2022 tot 1 februari 2023. 

De energieprijzen zijn in de afgelopen maanden fors gestegen. De regering heeft aangekondigd huishoudens met een laag inkomen te willen compenseren voor de hogere energieprijzen. Hiervoor krijgen inwoners met een laag inkomen ongeveer 800 euro per huishouden. Met deze energietoeslag kunt u een deel van uw energiekosten betalen.

Wie komt in aanmerking

De persoon die op de datum van de aanvraag:

  • in de gemeente Zwartewaterland woont en niet verblijft in een inrichting;
  • 21 jaar of ouder is en indien jonger is dan 27 jaar geen studiefinanciering of tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten ontvangt;
  • een contract heeft met een energieleverancier;
  • een inkomen heeft van ten hoogste 120% van de bijstandsnorm; 
  • niet meer vermogen heeft dan € 6.505 voor een alleenstaande of € 13.010 voor gehuwden of een alleenstaande ouder. Het vermogen in de eigen woning telt niet mee.

Energietoeslag aanvragen

Huishoudens met een Participatiewet-uitkering die voldoen aan de voorwaarden, ontvangen binnenkort vanzelf de energietoeslag.

Huishoudens zonder een Participatiewet-uitkering kunnen vanaf maandag 2 mei 2022 tot 1 februari 2023 bij de gemeente een aanvraag indienen voor de éénmalige energietoeslag. Dit kan volledig digitaal met onderstaand Digid-formulier. 

Vraag de energietoeslag aan (met Digid)

Of gebruik het printformulier. Dit formulier vult u digitaal in. U kunt het daarna printen, handmatig ondertekenen en opsturen.

Vraag de energietoeslag aan (printen)

Een papieren versie van het aanvraagformulier kunt u afhalen bij de receptie in het gemeentehuis.

Heb je gevonden wat je zocht?