De enquête maakt onderdeel uit van een participatietraject rondom duurzame energie. Samen met de al gehouden eerste ronde duurzaamheidsTafels en een nog te houden tweede ronde duurzaamheidsTafels vormt het input voor de uiteindelijke besluitvorming voor zoekgebieden voor grootschalige opwek. Deze besluitvorming wordt eind 2021 verwacht.

Enquête bekijken? Klik hier!

De resultaten van de enquête zijn verwerkt in een rapport. Dit rapport kunt u hieronder bekijken. 

Rapport duurzame energie