De energieprijzen zijn in de afgelopen maanden fors gestegen. De regering heeft aangekondigd huishoudens met een laag inkomen te willen compenseren voor de hogere energieprijzen. Hiervoor krijgen inwoners met een laag inkomen naar verwachting ongeveer 800 euro per huishouden. Met deze energietoeslag kunt u een deel van uw energiekosten betalen.

Nog even geduld!

Het Rijk heeft aangegeven dat men ernaar streeft deze tegemoetkoming van 800 euro zo snel mogelijk uit te betalen. Maar voor die uitbetaling moet het Rijk regels vaststellen en de gemeenten voorzien van middelen. Het heeft voor ons als gemeente een hoge prioriteit, maar op dit moment is nog niet bekend wanneer wij de energietoeslag uit kunnen keren. Zodra de regels bekend zijn en wij als gemeente over de middelen beschikken, zullen wij zo snel mogelijk tot betaling over gaan.

Participatiewet uitkering of een ander laag inkomen

Mensen die een Participatiewet uitkering ontvangen, krijgen de energietoeslag automatisch van de gemeente. Andere inwoners met een laag inkomen, zoals bijvoorbeeld werkenden met een laag inkomen of een AOW zonder aanvullend pensioen, kunnen een aanvraag indienen zodra de regels bekend zijn. 

Wij houden u op de hoogte

Zodra meer bekend is, vindt u daarover informatie op deze website en sociale media. 

Eenmalige tegemoetkoming energiekosten