Een kijkje in en rondom een echte vrachtwagen

Het project bestaat uit verschillende onderdelen. Leerlingen beginnen met het klassikaal bekijken van een verkeersfilm over de gevaren van de dode hoek op de openbare weg. De leerlingen wat er goed ging en wat niet. Daarna is het tijd om naar buiten te gaan en een kijkje te nemen in en rondom de cabine van een echte vrachtwagen. Op deze manier ervaren leerlingen wat een chauffeur wél en niet kan zien en hoe zij kunnen zien of de chauffeur hen wél of niet kan zien. De boodschap hierbij is: blijf rechts en ruim achter de vrachtauto rijden. Als jij de chauffeur kunt zien, dan kan hij jou ook zien. 

leerlingen obs aremberg met wethouder slingerland bij dode hoek truck

Veilig door het drukke verkeer

Wethouder Slingerland: “Kinderen vormen een kwetsbare groep in het verkeer. Daarom vinden we het belangrijk dat ze deze lessen krijgen. Wanneer ze straks naar de middelbare school gaan is het extra belangrijk dat zij de gevaren kennen en weten hoe ze zich veilig door het drukke verkeer kunnen bewegen. We ondersteunen dit project dan ook van harte”.
 

Project wordt financieel ondersteund door provincie en gemeente

De Provincie Overijssel en de gemeente Zwartewaterland ondersteunen deze verkeerseducatie financieel. Het dode hoek project in deze vorm wordt al enkele jaren met groot succes uitgevoerd in meerdere provincies in het land.