Het Diamanten Bolwerk als aantrekkelijk Stadsbolwerk voor inwoners en toeristen. Genieten van het Zwarte Water en van de oude stadsmuur. Het startpunt voor een wandeling door Hasselt en het Van Stolkspark. Gastvrij voor campers maar ook met parkeermogelijkheden voor inwoners en bezoekers.

73 parkeerplekken verlichten parkeerdruk

In het centrum van Hasselt is de parkeerdruk hoog.In de avonduren en in de weekenden zijn alle parkeerplaatsen bezet. Om toch de auto kwijt te kunnen, parkeren inwoners en bezoekers op plekken waar dit niet is toegestaan. We pakken dit probleem aan en leggen 73 parkeerplaatsen aan op het Diamanten Bolwerk. Dit voor een periode van 10 jaar. De provincie financiert in de subsidie Stadsbeweging deels de aanleg van deze parkeerplaatsen. 

Parkeren op het Diamanten bolwerk

Stand van zaken en planning

Inwoners dachten met ons mee 

In de afgelopen periode hebben wij inwoners gevraagd mee te denken over de plannen. Wij kregen daar veel respons op. De reacties gingen met name over groen, verharding, aankleding, verlichting en verhoogd of verdiept aanleggen. Een groot aantal van de opmerkingen zijn doorgevoerd in de plannen. De nieuwe tekening kunt u hieronder downloaden.

Iedereen die heeft meegedacht willen wij hierbij hartelijk bedanken voor zijn/haar betrokkenheid.

De vergunning is verleend

Het Diamanten Bolwerk is een rijksmonument. Daarom is het plan voorgelegd aan de Monumentencommissie van Het Oversticht. De Monumentencommissie heeft op 10 november 2021 positief geadviseerd. Zij vindt dat het aangepaste plan niet zorgt voor een onaanvaardbare aantasting van de monumentale waarden. De vergunning is verleend voor de duur van 10 jaar.

De werkzaamheden beginnen in januari 2022

In januari 2022 beginnen we met de uitvoering. Het gaat om de volgende werkzaamheden:

  • Weghalen van groot deel van de huidige struiken
  • Aanleggen van de 73 parkeerplaatsen
  • Aanleggen van het wandelpad
  • Aanplant hagen (om het parkeerterrein heen)
  • Planten van diverse bomen 
     

Overzichtstekening

Afbeelding overzichtstekening Diamanten bolwerk november 2021
Overzichtstekening Diamanten Bolwerk november 2021

Download

Download de tekening in pdf-formaat.

Overzichtstekening Diamanten Bolwerk (november 2021)

Wandelpad van het Zwartewater naar Buiten de Enkpoort

Veel wandelaars maken gebruik van het wandelpad aan de zijde van het Zwarte Water. Dit pad is in 2019 aangelegd voor de binnenvaartschippers. Dit pad gaan we verlengen tot aan Buiten de Enkpoort. Wandelaars kunnen nu een rondje over het Diamanten Bolwerk maken. En vervolgens verder  wandelen in het prachtige Van Stolkspark.

Fietscrossbaan mogelijk vervangen door pumptrackbaan

De fietscrossbaan is in 2016 aangelegd op initiatief van inwoners. Daarbij is aangegeven dat het Diamanten Bolwerk bedoeld is als bouwlocatie. We zijn op dit moment in gesprek met initiatiefnemers over de aanleg van een pumptrackbaan op een andere locatie. Een pumptrackbaan kan gebruikt worden door iedereen op wielen ((rol)fiets, skeelers, skatebord, maar ook een rolstoel). We zoeken samen naar mogelijkheden om dit te realiseren.

Groene karakter van de omgeving blijft behouden

De parkeerplaatsen leggen we aan met grasbetonstenen, we planten extra bomen en zaaien een bloemenmengsel. Hagen voorkomen de eventuele hinder van koplampen.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met kerncoördinator Jannie Bloemert, j.bloemert@zwartewaterland.nl. Dit kan ook al voordat de vergunning is verleend.

Heeft u gevonden wat u zocht?