Zwartewaterland heeft sinds kort een Klankbordgroep Huisvesting Arbeidsmigranten. Inwoners van de gemeente kunnen hier terecht met wensen en ideeën voor goede en veilige huisvesting van arbeidsmigranten. Deze worden vervolgens verwerkt in een visie die wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. 

De gemeente Zwartewaterland vroeg bewoners een tijdje geleden om te helpen bij het ontwikkelen van een visie voor goede en veilige huisvesting van onze arbeidsmigranten. Hierop kwamen veel reacties binnen. Inmiddels is er een klankbordgroep ingesteld die hierbij gaat helpen. 

Brede vertegenwoordiging

Hierin zitten bewoners uit Hasselt, Genemuiden en Zwartsluis en vertegenwoordigers van huisvesters, uitzendbureaus, ondernemers en de gemeente Zwartewaterland. 

De klankbordgroep wil graag ideeën, vragen, wensen en op- en aanmerkingen horen met betrekking tot het goed en veilig huisvesten van arbeidsmigranten. Ook zouden zij graag met andere huisvesters en uitzendbureaus in contact komen om compleet beeld te krijgen van de arbeidsmigranten die hier wonen en/of werken. 

Alle inwoners kunnen hiervoor terecht op arbeidsmigranten@zwartewaterland.nl. De gemeente (projectleider) zal zeer zorgvuldig omgaan met de informatie. De gemeente hoopt op een grote respons.
 

Breed draagvlak

De uitkomsten, wensen en ideeën die uit de klankbordgroep naar voren komen worden voorgelegd aan het college en de gemeenteraad van Zwartewaterland. De gemeente wil zo bereiken dat het beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten breed draagvlak krijgt.