De gemeente vroeg inwoners een tijdje geleden ook al om te helpen bij het ontwikkelen van een visie voor goede en veilige huisvesting van onze arbeidsmigranten. Hierop kwamen veel reacties binnen. Omdat de gemeente met inwoners in gesprek wil blijven over dit onderwerp, wordt de vraag nu opnieuw uitgezet.

Breed draagvlak

Vorig jaar stelde Zwartewaterland een Klankbordgroep Huisvesting Arbeidsmigranten in. Deze klankbordgroep helpt met de verwerking van de input van inwoners. Een verslag hiervan wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Zo wil de gemeente breed draagvlak krijgen voor het beleid voor huisvesting van arbeidsmigranten.

Brede vertegenwoordiging

In de klankbordgroep zitten inwoners uit Hasselt, Genemuiden en Zwartsluis en vertegenwoordigers van huisvesters, uitzendbureaus, ondernemers en de gemeente Zwartewaterland.