De Rekenkamercommissie doet onafhankelijk onderzoek om de gemeenteraad nog beter te kunnen laten functioneren. Op dit moment doen zij onderzoek naar het woonbeleid van de gemeente, en daarbij hebben ze uw hulp nodig. 

Het woonbeleid van de gemeente is vastgelegd in de Woonvisie. Hierin staan plannen, visies en doelen voor het wonen in de gemeente Zwartewaterland. 

Doe mee aan het onderzoek

Wij vinden het belangrijk om uw mening over wonen in de gemeente Zwartewaterland mee te nemen in het onderzoek, dus nodigen we u uit om een enquête in te vullen op www.onderzoekbewoners.nl. Een deel van de inwoners ontvangt hierover deze week ook een uitnodiging per post.