Hoe werkt het?

U kunt uw aanvraag online indienen. Let op: in het aanvraagformulier moet u een aantal bijlagen uploaden. Denkt u er aan deze documenten van tevoren te verzamelen en in te scannen:

  • Bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK)
    Dit is alleen nodig indien uw organisatie geen structurele subsidie van de gemeente ontvangt.
  • Vastgestelde jaarrekening over 2020 met specificatie van eigen vermogen, nader onderverdeeld in algemene reserve en bestemmingsreserve.
    Is de jaarrekening 2020 van uw vereniging of stichting nog niet vastgesteld? Dan volstaat de jaarrekening van 2019.
    Hoeft u geen jaarrekening te publiceren? Dan kunt u volstaan met de laatst opgemaakte financiële verantwoording over 2020.
  • De begroting van uw vereniging of stichting van 2021, met daarin opgenomen de eventuele te verwachten bijdragen vanuit noodsteunmaatregelen van overheden of fondsen.

Uw aanvraag indienen

Voorwaarden

Als aanvrager dient u aan voorwaarden te voldoen. Deze vindt u in de nadere regels.

Heeft u gevonden wat u zocht?