Bent u bestuurder van een culturele vereniging of stichting in de gemeente Zwartewaterland? En is uw culturele vereniging of stichting door corona(maatregelen) in de problemen gekomen in het afgelopen jaar 2021? Dan kunt u een eenmalige subsidie aanvragen uit het Corona Cultuurfonds Zwartewaterland.

Vanuit het Corona Cultuurfonds Zwartewaterland is maximaal 49.000 euro beschikbaar. U kunt uw aanvraag indienen vanaf 1 juli 2022. De regeling sluit op vrijdag 30 september 2022. Dien uw aanvraag dus op tijd in. Let er ook op dat uw aanvraag compleet is. Vul alle invulvelden in en lever alle gevraagde bijlagen aan. Alleen zo kunnen we uw aanvraag in behandeling nemen.

Deze gegevens moet u als bewijsstukken aanleveren:

  • Bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) 
    Dit is alleen nodig als uw organisatie geen structurele subsidie van de gemeente krijgt.
  • Vastgestelde jaarrekening over 2021 met specificatie van eigen vermogen, nader onderverdeeld in algemene reserve en bestemmingsreserve. 
    Hoeft u geen jaarrekening te publiceren? Dan kunt u volstaan met de laatst opgemaakte financiële verantwoording over 2021.
  • De begroting van uw vereniging of stichting van 2022 met daarin opgenomen de eventuele te verwachten bijdragen vanuit noodsteunmaatregelen van overheden of fondsen.

Vanaf 1 juli vindt u hier het aanvraagformulier

Voorwaarden

Als aanvrager dient u aan voorwaarden te voldoen. Deze vindt u in de nadere regels(externe link).