Het college van B en W ziet in het gebied Genne-Holten de meeste kansen voor windmolens en zonneparken. De gemeenteraad buigt zich op 15 en 22 september over die keuze. Dan bepaalt de politiek definitief welke zoekgebieden voor het grootschalig opwekken van wind- en zonne-energie de voorkeur hebben.

Het college heeft om meerdere redenen een voorkeur voor Genne-Holten. Dit gebied is dunbevolkt en biedt kansen voor het opwekken van wind én zonne-energie. "Belangrijk voordeel is dat we kunnen samenwerken met de gemeente Zwolle, die in het aangrenzende gebied kansen ziet voor duurzame energie. Ook Dalfsen en Staphorst onderzoeken dicht bij onze voorkeurslocatie de mogelijkheden voor wind en zon", legt wethouder Harrie Rietman uit.

Lokaal eigendom centraal

Niet in alle zes zoekgebieden komen windmolens of zonneparken. Als de gemeenteraad ook een voorkeur heeft voor Genne-Holten, gaat de gemeente Zwartewaterland eerst kijken naar de ruimte in dit gebied. Als daar niet genoeg plek is, onderzoekt Zwartewaterland de mogelijkheden in de andere zoekgebieden. "Wij willen samen met de bewoners een plan maken waarin lokaal eigendom centraal staat. Bewoners die de lasten dragen, moeten ook profiteren van de lusten", zegt Rietman.

Gebiedsbegeleider aan de slag

Een gebiedsbegeleider ondersteunt dat proces. Dat is iemand die in het voorkeursgebied samen met bewoners en grondeigenaren een plan gaat maken. Na een jaar moet blijken of een gezamenlijk plan mogelijk is. Ook moet dan duidelijk zijn hoeveel ruimte het gebied biedt voor windmolens en zonneparken.

Proces tot dusver

Zwartewaterland zoekt locaties voor windmolens en zonneparken omdat Nederland overstapt op duurzame energie. De gemeenteraad wees begin 2021 zes concept-zoekgebieden aan die mogelijk geschikt zijn voor het opwekken van wind- of zonne-energie. Zwartewaterlanders dachten daarna mee aan digitale en fysieke duurzaamheidstafels. Ook vulden veel mensen een enquête in. De gemeente betrok die informatie bij een zorgvuldig onderzoek naar geschikte locaties. Dat leidt nu tot het vaststellen van zes definitieve zoekgebieden. Ook spreekt het college dus een voorkeur uit.

De voorkeursvolgorde is:

  1. Zoekgebied Wind Genne-Holten
  2. Zoekgebied Zon Genne-Holten
  3. Zoekgebied Zon Zwartsluis
  4. Zoekgebied Genne-Overwaters
  5. Zoekgebied Kamperzeedijk
  6. Zoekgebied Wind Zwartsluis

Nationaal Landschap IJsseldelta

Nationaal Landschap IJsseldelta was geen onderdeel van de zoektocht naar windlocaties. Volgens de Provinciale Omgevingsverordening waren windmolens daar verboden. In de nieuwe concept omgevingsverordening is dit verbod geschrapt. Binnenkort neemt Provinciale Staten een besluit over de vaststelling van de nieuwe Omgevingsverordening. Mocht Nationaal Landschap IJsseldelta alsnog een potentieel zoekgebied worden dan is daarvoor een nieuw traject met bewonersparticipatie nodig.

Lees meer over de zoekgebieden en de energietransitie