Op donderdagavond 19 november om 19:30 uur informeert het college de raad over de ontwikkelingen in het Sociaal Domein. Er wordt ingegaan op het transformatieproces maar ook op toekomstige thema’s. Deze informatiebijeenkomst vindt digitaal plaatsvinden. Wanneer u deze informatiebijeenkomst digitaal wilt bijwonen kunt u zich hiervoor aanmelden bij de griffie. U ontvangt dan nadere gegevens.

Aanmelden

De griffie is het beste te bereiken via griffie@zwartewaterland.nl maar bellen kan ook op ma t/m donderdag via T 14 038. De griffie ontvangt uw aanmelding graag uiterlijk donderdag 12:00 uur.