Via de enquête ‘Wat beweegt jou’ maar ook via rondgangen met basisschoolleerlingen is opgehaald hoe inwoners de buitenruimte willen gebruiken. Naast deze informatie is ook gebruik gemaakt van de resultaten van de enquêtes van de Jeugdsportmonitor en reisbureau Kijk ’38. Maarten Slingerland: “Ik ben blij dat een groot aantal inwoners actief heeft meegedacht over de invulling van het Buitenruimteplan. Zo hebben wij een goed beeld gekregen van bijvoorbeeld populaire routes voor hondenbezitters, de favoriete spel- en sportplekken van jongeren, maar ook van belangrijke functionele routes om van a naar b te komen. Maar ook hoe de inwoners de buitenruimte het liefst ingevuld zien.” 

Samen met onze inwoners werken aan de leefbaarheid

Iedere kern heeft een buitenruimtekaart. Op deze kaart staan de verschillende type plekken met een eigen functie en doelgroep (en). Deze plekken zijn door routes met elkaar verbonden, zodat de hele omgeving uitnodigt tot bewegen, ontmoeten, sporten en spelen. “Op basis van deze kaarten gaan we met bewoners in gesprek wanneer we in een wijk aan de slag gaan,” legt wethouder Slingerland uit. “Wanneer bijvoorbeeld een speelplek aan onderhoud of vervanging toe is, dan kijken we naar de samenstelling van de buurt maar ook samen met de inwoners naar de behoefte van dat moment. Op die manier proberen we de openbare ruimte dan zo optimaal mogelijk in te richten. Dit kan ook betekenen dat bepaalde speelplekken groter en mooier worden, en dat andere speelplekjes een nieuwe functie krijgen. Zo kijken we dit jaar bijvoorbeeld naar de speeltuin aan de Wycher van Russelstraat in Hasselt. Dit wordt een centrale voorziening waar kinderen kunnen spelen maar er ook aandacht is voor het ontmoeten van jong en oud.” Een ander voorbeeld is de aanleg van een wandelpad voor minder validen langs de vijver bij de Weteringallee in Zwartluis. Slingerland: “We richten het wandelpad in met groen (bloemen, kruiden en vlindertuin) en plaatsen passende beweegtoestellen. Het is een mooie plek om naar toe te lopen en de ontwikkeling van de flora en fauna mee te maken, te beleven en te zien.”
 

We zijn ambitieus en werken integraal

“Om de leefbaarheid in de kernen te verhogen kijken we vanuit een brede blik naar de leefomgeving,” aldus Maarten Slingerland. “We combineren grote onderhoudsopgaves met projecten uit de leefbaarheidsplannen en houden bij de uitvoering rekening met de kaders uit het buitenruimteplan. Neem bijvoorbeeld de Jan van Arkelstraat. Daar ligt een opgave om het bestaande riool te vervangen en een nieuw hemelwaterriool aan te leggen. Dit combineren we dan met het verbreden van het trottoir en het realiseren van ontmoetingsplekken. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld het verhogen van de toegankelijkheid en veiligheid omdat de weg eruit gaat. En het creëren van routes voor specifieke doelgroepen door bij de herinrichting rekening te houden met de kaders uit het buitenruimteplan.” In het Uitvoeringsplan werken staat de grote onderhoudsopgaves voor 2021.    

De gemeenteraad bespreekt het Buitenruimteplan in februari 2021.