Aan één zijde van de brug is het landhoofd gebroken en verzakt. Hierdoor ontstaat een hoogteverschil tussen het brugdek en de straatstenen. Dit brengt valgevaar met zich mee. Daarom is deze zijde van de brug nu al gedeeltelijk afgezet. De brug is momenteel nog wel gewoon toegankelijk. En veilig.

Het gebroken landhoofd wordt vervangen voor een nieuwe. Om te voorkomen dat hetzelfde probleem aan de andere kant van de brug ontstaat, wordt ook daar het landhoofd vervangen.