Gebruik de korven alleen voor bladafval uit het openbaar gebied

Uit ervaring van voorgaande jaren blijkt dat de bladkorven ook gebruikt worden voor particulier (tuin) afval. Hier zijn de korven nadrukkelijk niet voor bedoeld. Ook takken mogen niet in de bladkorven worden gegooid, omdat dit problemen oplevert bij het legen van de korven. Wanneer er vaker dan één keer ander afval in de korf zit, verwijdert de gemeente de bladkorf en plaatst deze niet meer terug. 

Particulier (grof) tuinafval kunt u gratis wegbrengen

Particulier bladafval en ander (grof) tuinafval kunt u gratis inleveren op zaterdag 24 oktober en zaterdag 14 november. Dit kan bij de firma Van der Weerd en bij ROVA Zwolle. 

Hasselt, 12 oktober 2020