Wat is het?

Heeft u een bijstandsuitkering? Dan mag u 4 weken (28 dagen) per jaar met vakantie. Gaat u naar het buitenland om een andere reden dan vakantie? Dan telt die periode ook mee voor het aantal dagen dat u weg mag. U geeft een vakantie in Nederland of het buitenland vooraf aan ons door. Ook uw verblijf in het buitenland om een andere reden dan vakantie geeft u vooraf aan ons door.

Voorwaarden

Voorwaarden voor behoud van uw bijstandsuitkering:

  • U mag in totaal 28 dagen per jaar (inclusief weekenden) op vakantie of naar het buitenland voor een ander soort bezoek.
  • U geeft de periode dat u weg bent uiterlijk 4 weken voor uw vertrek aan ons door.
  • U hoeft uw (vakantie)dagen niet in één keer op te nemen. U mag geen dagen meenemen naar een volgend jaar.
  • U moet een vertrek naar het buitenland altijd melden. Ook als het door persoonlijke omstandigheden komt, zoals een begrafenis of familiebezoek.
  • Wordt u ziek in het buitenland? Of is er een andere reden waardoor u niet op tijd terug komt? Dan stopt uw recht op de bijstandsuitkering.
  • Bent u 27 jaar of jonger? Dan mag u maximaal 14 dagen achter elkaar met vakantie.

Werkt u met behoud uitkering of volgt u een traject?

Gaat u naar het buitenland? Dan moet u eerst toestemming vragen aan uw werkgever of de begeleider die uw traject verzorgt. Blijft u in Nederland? Dan hoeft u geen toestemming te vragen.

Wilt u langer dan 28 dagen per jaar weg?

Bent u in totaal meer dan 28 dagen per jaar op vakantie of in het buitenland voor een ander soort bezoek? De 28 dagen worden uitbetaald. De overige dagen worden niet betaald. Ook eventuele betalingen die de gemeente voor u aan anderen doet, stopt na 28 dagen. Bijvoorbeeld aan uw zorgverzekeraar of voor uw huur. Komt u in deze situatie? Neem dan zo snel mogelijk vanuit het buitenland contact op met de gemeente.

    Heeft u gevonden wat u zocht?