Wat is het?

De gemeente doet een heronderzoek als u een bijstandsuitkering krijgt. Dit doen wij om te bekijken of u nog steeds recht heeft op uw uitkering. Ook bekijken we regelmatig hoe het met u gaat bij het vinden van werk. De gemeente bepaalt zelf hoe vaak ze een heronderzoek doet. U bent verplicht mee te werken aan een heronderzoek.

Wat de gemeente onderzoekt

Bij een heronderzoek onderzoekt de gemeente onder andere het volgende:

  • Krijgt u nog de juiste uitkering?
  • Is uw inkomen op de juiste manier in mindering gebracht?
  • Is uw vermogen juist vastgesteld?
  • Zijn uw persoonlijke omstandigheden veranderd waardoor u meer of minder uitkering moet krijgen?
  • Is er werk voor u te vinden?
  • Hoe kunt u zo snel mogelijk weer een eigen inkomen krijgen?

Administratief en mondeling heronderzoek

Wij kunnen de heronderzoeken op twee manieren uitvoeren:

  • Administratief heronderzoek: Een administratief heronderzoek is er om te bekijken of u nog steeds recht heeft op de uitkering. Voor dit ‘rechtmatigheidsonderzoek’ krijgt u een brief met het verzoek een aantal gegevens op te sturen.
  • Mondeling heronderzoek:  Ook kan een mondeling heronderzoek plaatsvinden om uw vooruitgang te bespreken in het vinden van werk. U ontvangt dan een uitnodiging voor een gesprek.

Besluit van de gemeente

Na het heronderzoek krijgt u schriftelijk bericht over de uitslag van het heronderzoek. Als u het niet eens bent met de uitslag kunt u hiertegen bezwaar maken.  

Heeft u gevonden wat u zocht?