Wat is het?

Tegen sommige beslissingen van de gemeente kunt u bezwaar maken. Als het mogelijk is bezwaar te maken, staat dit bij een besluit aangegeven. U moet binnen 6 weken bezwaar maken. In het besluit dat u heeft ontvangen, staat bij welk bestuursorgaan u dit kunt doen.

Hoe werkt het?

U moet schriftelijk bezwaar maken. Mondeling bezwaar of een bezwaar via e-mail is niet mogelijk. In uw brief moet het volgende staan:

  • uw naam, adres en telefoonnummer
  • tegen welk besluit u bezwaar maakt
  • waarom u bezwaar maakt
  • de datum van het bezwaarschrift
  • uw handtekening

Stuur uw bezwaarschrift naar het college van de gemeente Zwartewaterland, t.a.v. de secretaris van de bezwaarschriftencommissie, postbus 23, 8060 AA Hasselt.

Bezwaar maken namens iemand anders

Maakt u bezwaar namens iemand anders? Dan moet dat duidelijk in het bezwaarschrift staan. Bent u geen advocaat? Dan heeft u een bewijs nodig dat de persoon voor wie u het bezwaarschrift indient u daarvoor machtigt.

Reactie op uw bezwaar

Na ontvangst van het bezwaarschrift nemen wij contact met u op. Dit is bedoeld om te bekijken of er nog onduidelijkheden zijn. Ook wordt met u besproken of er misschien een andere oplossing is. Soms blijkt een bezwaarprocedure helemaal niet nodig.

Wat gebeurt er met uw bezwaarschrift

Uw bezwaar wordt voor advies voorgelegd aan een onafhankelijke bezwarencommissie. Nadat de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken, wordt binnen 12 weken een beslissing genomen. Bent u het niet eens met deze beslissing, dan kunt u binnen 6 weken hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank.

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking

U heeft bijvoorbeeld bezwaar gemaakt tegen een aan uw buurman verleende omgevingsvergunning. U wilt bereiken dat niet met de bouw wordt begonnen zolang niet op uw bezwaar is beslist. Dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Overijssel, sector voorlopige voorzieningen. Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Digitaal verzoek om voorlopige voorziening indienen

U kunt ook digitaal (met DigiD) een verzoek indienen via www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.  

Wat kost het?

Het indienen van een bezwaarschrift is gratis. Gaat u in beroep bij de rechtbank? Dan moet u griffierecht betalen. De rechtbank stuurt u daarvoor een rekening.