Home > Bestuur > Organisatie > Verordeningen-reglementen

Verordeningen-reglementen

Overheid.nl

Op Overheid.nl vindt u de regelgeving van Zwartewaterland die op dit moment van kracht is met alle verordeningen en op termijn ook de beleidsregels. Hoe vindt u het overzicht van alle lokale regelingen? 

  1. Ga naar Overheid.nl
  2. Typ onder het kaartje links bovenaan de pagina uw postcode in
  3. Klik op ‘Regelingen van gemeenten, provincie en waterschappen’
  4. Klik vervolgens op 'zoeken' (uw postcode is hier automatisch ingevuld)

Ga naar Overheid.nl

Berichten over uw buurt

De vaststelling en het in werking treden van de regelgeving wordt gepubliceerd op Overheid.nl onder de rubriek 'Berichten over uw buurt'. Op papier vindt u ze wekelijks als gemeentepublicatie in De Stadskoerier.

Berichten over uw buurt op Overheid.nl

Wet en rechten

De publicatie op Overheid.nl geldt overeenkomstig de Wet Elektronische Bekendmaking als wettelijk voorgeschreven en rechtsgeldige bekendmaking. Het overzicht van alle verordeningen en regelingen via Overheid.nl valt niet onder de officiële bekendmaking in de zin van de Gemeentewet. Het overzicht bevat de inhoud van de officieel bekend gemaakte verordeningen en regelingen. Wanneer er door welke oorzaak dan ook, een verschil optreedt tussen de elektronische en de gedrukte versie, geldt de gedrukte tekst. Rechten kunnen alleen worden ontleend aan het originele exemplaar op papier van de regeling dat zich in het archief van de gemeente bevindt.

Vragen?

Mailt u naar info@zwartewaterland.nl onder vermelding van het onderwerp.
U kunt ook bellen naar het gemeentehuis T 14 038 en vragen naar team Juridische ondersteuning.

Contact

Melding doorgeven

Openingstijden

Telvorenstraat 2
8061 CB Hasselt
E info@zwartewaterland.nl
T 14 038