Home > Bestuur > Raad > Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie onderzoekt of de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de ambtenaren van de gemeente Zwartewaterland op een goede manier hun werk doen. Dit doet ze onafhankelijk en op eigen initiatief.
Daarnaast kan de gemeenteraad de Rekenkamercommissie vragen een onderzoek uit te voeren. De commissie ondersteunt hiermee de controlerende taak van de gemeenteraad. De onderzoeksrapporten worden aangeboden aan de gemeenteraad waar ze op de agenda komen om verder te bespreken.

Samenstelling

De rekenkamer bestaat uit vijf leden. Twee leden, waaronder de voorzitter, zijn externe leden. Dit houdt in dat zij niet afkomstig zijn uit de gemeentepolitiek van Zwartewaterland. Daarnaast telt de rekenkamercommissie drie leden uit de gemeenteraad. Een ambtelijk secretaris ondersteunt de commissie.

De commissie bestaat uit:

  • de heer drs W. van Deursen BLS MPM MBM, extern lid, voorzitter
  • mevrouw drs. B. Goosselink, extern lid, plaatsvervangend voorzitter
  • de heer A. Beens, raadslid
  • mevrouw H. Fijn-Bulten, raadslid
  • de heer R.D. van Zandwijk, raadslid

De Rekenkamercommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Reglementen

Verordening Rekenkamercommissie gemeente Zwartewaterland (februari 2019)
Reglement van Orde Rekenkamercommissie Gemeente Zwartewaterland
Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Gemeente Zwartewaterland

Heeft u een onderwerp?

Heeft u een onderwerp waarvan u denkt ‘daar moet de rekenkamercommissie een onderzoek naar doen’, dan kunt u dat aan de rekenkamercommissie doorgeven. Omschrijf het onderwerp en vermeld kort waarom u denkt dat onderzoek naar dit onderwerp op zijn plaats is. Belangrijk is dat het onderwerp het persoonlijk belang overstijgt. Dat wil zeggen dat er belangen en/of geld van meerdere burgers mee gemoeid is.

Uiteraard zal de rekenkamercommissie uw suggestie vertrouwelijk behandelen.

Contact

U kunt de rekenkamercommissie bereiken per post:
Rekenkamercommissie gemeente Zwartewaterland, Postbus 23, 8060 AA Hasselt.

Documenten

Contact

Melding doorgeven

Openingstijden

Telvorenstraat 2
8061 CB Hasselt
E info@zwartewaterland.nl
T 14 038