Home > Bestuur > Raad > Raadsgriffie

Raadsgriffie

Servicepunt

De raadsgriffie is het servicepunt voor de gemeenteraad en voor u als burger. De raadsgriffie ondersteunt de gemeenteraad. Dat doet ze door onder meer de vergaderingen voor te bereiden.

Contact inwoners en organisaties

Een ander belangrijke functie van de raadsgriffie is contact onderhouden met inwoners en organisaties. De raadsgriffie helpt u als u een onderwerp onder de aandacht van de raad wilt brengen of wanneer u wilt inspreken bij een vergadering van de raad. U kunt ook via de raadsgriffie de raad uitnodigen om op bezoek te komen.

Bereikbaarheid raadsgriffie

U kunt de griffie telefonisch bereiken T 14 038 of per e-mail: griffie@zwartewaterland.nl

Griffier: Heleen Schotanus-Schutte
Adjunct-griffier: Geke Jordens-Rook
Raadsondersteuning: Femke van Dijk-Kloosterman


     

Contact

Melding doorgeven

Openingstijden

Telvorenstraat 2
8061 CB Hasselt
E info@zwartewaterland.nl
T 14 038