Home > Bestuur > Raad > Inspreken raadsvergaderingen

Inspreken raadsvergaderingen

Openbaar

De gemeenteraad vergadert tweemaal per maand op donderdagavond in het gemeentehuis in Hasselt. De vergadering is openbaar.

Inspreken

Belanghebbenden kunnen in totaal gedurende maximaal 30 minuten het woord voeren. Elke spreker krijgt ten hoogste 5 minuten het woord. Wilt u bij een gemeenteraadsvergadering inspreken op een onderwerp van de agenda of wilt u een ander onderwerp aan de orde stellen, dan kunt u dit melden bij de griffie(r). Dit is mogelijk tot aanvang van de raadsvergadering, echter bij voorkeur voor 10.00 uur op de dag van de raadsvergadering. T. 14 038 (ma t/m do) of via de mail: griffie@zwartewaterland.nl.

Rechtstreeks volgen

U kunt de raadsvergaderingen rechtstreeks volgen via Zwartewater FM (radio) of via Zwartewater FM livestream

Vergaderingen en stukken

Contact

Melding doorgeven

Openingstijden

Telvorenstraat 2
8061 CB Hasselt
E info@zwartewaterland.nl
T 14 038