Home > Bestuur > Raad > Gemeenteraad, vergaderingen, financiën

Gemeenteraad, vergaderingen, financiën

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente en telt in Zwartewaterland 19 raadsleden. Elke vier jaar worden er in het hele land gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Dan kiezen inwoners van 18 jaar en ouder hun plaatselijke volksvertegenwoordiging, de gemeenteraad.

Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert tweemaal per maand op donderdagavond in het gemeentehuis in Hasselt. De vergadering is openbaar.

Inspreken

Na de opening kunnen belanghebbenden in totaal gedurende maximaal 30 minuten het woord voeren over onderwerpen op de agenda. Elke spreker krijgt ten hoogste 5 minuten het woord. Wilt u gebruik maken van het recht tot inspreken moet dit voor het begin van de vergadering gemeld worden bij de griffier.

Rechtstreeks volgen

U kunt de raadsvergaderingen rechtstreeks volgen via Zwartewater FM (radio) of via Zwartewater FM livestream (internet).

Contact

Melding doorgeven

Openingstijden

Telvorenstraat 2
8061 CB Hasselt
E info@zwartewaterland.nl
T 14 038