Er is een ontwerp van een bestemmingsplan in voorbereiding voor een herontwikkeling in het buurtschap Zwartewatersklooster. Het bestemmingsplan regelt het wegbestemmen van het agrarisch bedrijf Zwartewatersklooster 11. De voormalige agrarische bedrijfswoning op dit stuk grond wordt herbestemd tot burgerwoning.

Om het slopen van de landschapsontsierende agrarische bedrijfsbebouwing te compenseren, regelt het bestemmingsplan dat op een kavel op ca. 500 meter ten noorden van de voormalige boerderij een woning mag worden gebouwd. De kavel is kadastraal bekend als gemeente Zwartsluis sectie F nummer 181. Hierbij wordt de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving toegepast. Tot slot biedt het bestemmingsplan uitbreidingsruimte voor de begraafplaats.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 3 juli tot en met 14 augustus 2019 ter inzage gelegen. De ingediende zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming door de gemeenteraad.

Het plan bekijken

U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het plan bekijken met nummer NL.IMRO.1896.BP0059-OW01.

Heeft u gevonden wat u zocht?