Eenduidig

De gemeente heeft een bestemmingsplan voor alle naoorlogse woonwijken van Zwartewaterland opgesteld. Met dit bestemmingsplan vervangen we een groot deel van de bestaande bestemmingsplannen door één digitaal en duidelijk bestemmingsplan. Hiermee verdwijnen de verschillen in de regels van de huidige plannen. Ook worden de bouw- en gebruiksmogelijkheden vergroot. Dit leidt tot minder procedures en lagere kosten.

Uitgangspunten

De belangrijkste uitgangspunten van het plan zijn:

  • Voor iedere woningsoort geldt een standaard diepte-maat:

- rijtjeswoningen: 10 meter

- twee-onder-een-kapwoning: 12 meter

- vrijstaande woningen: 15 meter;

  • Bijgebouwen bij rijtjeswoningen zijn toegestaan tot een maximum van 60 m². Zolang niet meer dan 50% van het zij- en achtererf wordt bebouwd;
  •  Bijgebouwen bij twee-onder-een-kap-woningen en vrijstaande woningen zijn toegestaan tot een maximum van 70 m². Zolang niet meer dan 50% van het zij- en achtererf wordt bebouwd;
  • Maximaal 30 % van het oppervlak van de woning, met een maximum van 100 m² mag worden gebruikt voor de uitoefening van beroep aan huis;
  • Het bouwen van erkers, het bouwen van bijgebouwen tot aan de voorgevel en het bouwen van aanbouwen aan de achterkant tot 4 meter kan mogelijk worden gemaakt met een binnenplanse ontheffing. Deze bouwwerken hebben invloed op het stedenbouwkundig uiterlijk en worden daarom niet zonder meer toegestaan;
  • Verschillende functies zijn mogelijk binnen de bestemming Maatschappelijk;
  • Voor de kleinere stukken groen, die stedenbouwkundig geen hoofdfunctie hebben, is de flexibele bestemming Verblijfsgebied opgenomen. Het bestemmingsplan hoeft zo niet te worden herzien om bijvoorbeeld speelvoorzieningen of parkeerplaatsen aan te leggen.

 

Het plan bekijken

U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link). U kunt het plan bekijken met nummer NL.IMRO.1896.BP0002-VS01.

Heeft u gevonden wat u zocht?