Home > Belastingloket > WOZ > Taxatieverslag

Taxatieverslag

WOZ-waarde jaarlijks bepaald

Vanaf januari 2007 wordt jaarlijks de actuele WOZ-waarde bekendgemaakt. De waarde voor het belastingjaar 2019 is bepaald naar waardepeildatum 1 januari 2018. Wanneer een object in 2018 wijzigingen heeft ondergaan als gevolg van bijvoorbeeld (ver)bouw of sloop is het object gewaardeerd naar de toestand op 1 januari 2019 en naar het prijspeil 1 januari 2018.

Economische waarde

Bij de taxaties wordt de economische waarde vastgesteld. Dat is de prijs die bij aanbieding ten verkoop op de voor het object meest geschikte wijze na de beste voorbereiding door de meestbiedende gegadigde zou zijn besteed.

Ontwikkeling huizenprijzen en de WOZ-waarde

De WOZ-waarde op de beschikking van 2019 is dus de waarde op 1 januari 2018. De waarde kan hoger of lager zijn dan de vorige WOZ-waarde in 2018.

De waarde voor het belastingjaar 2019 wordt bepaald aan de hand van panden die verkocht zijn op of rond 1 januari 2018. Daarbij is rekening gehouden met verschillen tussen uw pand en de verkochte panden. 

Taxatieverslag aanvragen

U kunt een WOZ-taxatieverslag aanvragen bij het Team FinanciĆ«n, Belastingen en WOZ via woz@zwartewaterland.nl of telefonisch. Als particulier kunt u het WOZ-taxatieverslag ook digitaal inzien (DigiD).

Digitaal WOZ-taxatieverslag inzien (DigiD)
 

Uitleg taxatieverslag

Download hier de uitleg over het taxatieverslag.