Home > Belastingloket > Precariobelasting

Precariobelasting

 • Samenvatting

  Precario is de belasting die u betaalt voor gebruik van openbare gemeentegrond. U betaalt onder andere precariobelasting als u bijvoorbeeld een terras, container, uithangbord of bouwsteiger op grond van de gemeente heeft staan. Bijvoorbeeld op de stoep.

  Aanvragen

  Wilt u gemeentegrond in gebruik nemen voor maximaal één jaar? Dan moet u dit bij de gemeente aanvragen. Is het voor een periode langer dan één jaar? Dien dan schriftelijk een verzoek in bij het college van burgemeester en wethouders.

  Aanvraag gebruik gemeentegrond

  Controle op aanwezige voorwerpen

  Wij controleren drie keer per jaar wat er op de openbare gemeentegrond staat. Hierbij maken wij gebruik van luchtfoto's en beeldmateriaal (cyclomedia) in de maanden april/mei. Ook controleren wij fysiek in de maanden juni t/m september.

  Bekijk de verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2019.