Home > Belastingloket > Invordering belastingen

Invordering belastingen

 • Samenvatting

  Betaalt u een belastingaanslag niet op tijd? Dan worden invorderingsmaatregelen getroffen. Eerst ontvangt u een herinnering, vervolgens een aanmaning en - als u niet betaald heeft - een dwangbevel. Hier zijn extra kosten aan verbonden. Als u hierna nog niet heeft betaald worden er verdere invorderingsmaatregelen getroffen, zoals beslag op loon, bankrekening of roerende zaken.

  Kosten invordering

  • Eerst krijgt u een kostenloze herinnering.
  • Heeft u deze niet betaald? Dan krijgt u een aanmaning: tot een bedrag van € 454,00 zijn de aanmaningskosten € 7,00, daarboven € 16,00.
  • Heeft u de aanmaning ook niet betaald, dan krijgt u een dwangbevel. De kosten zijn afhankelijk van het nog te betalen aanslagbedrag.
  • Tot een bedrag van € 90,00 zijn de kosten € 42,00. Vanaf € 90,00 zijn de kosten € 42,00 vermeerderd met € 3,00 voor elke € 45,00 boven de € 90,00.
  • Heeft u hierna nog niet betaald, dan worden verdere invorderingsmaatregelen getroffen.

  Uitstel van betaling

  Is het voor u absoluut niet mogelijk om voor de laatste vervaldatum te betalen? Vraag dan schriftelijk uitstel van betaling aan bij de invorderingsambtenaar van de gemeente Zwartewaterland. Betaalt u de belasting niet op tijd zonder dat vooraf uitstel van betaling is verleend kunt u een aanmaning verwachten. De kosten hiervoor moet u zelf betalen.

  Heeft u vragen?

  Bel dan met het Team Financiën via telefoonummer 14 038.