Home > Belastingloket > Innemen openbare grond

Innemen openbare grond

 • Samenvatting

  Als u iets buiten of op straat wilt plaatsen, hebt u meestal een vergunning nodig. Dat kan bijvoorbeeld een afvalcontainer zijn of een steiger op de stoep. Maar ook (bouw)materialen, reclameborden of het ophangen van een spandoek.

  Aanvragen

  Het aanvragen van tijdelijke inneming van gemeentelijke grond kan met het online aanvraagformulier. U moet een situatieschets of foto's van de locatie digitaal meesturen. Tijdelijke inneming is in principe voor een periode van maximaal 1 jaar.

  Online aanvragen

  Kosten

  Evenement organiseren?

  Wilt u een evenement wilt organiseren? Dan moet u hiervoor een melding indienen of evenementenvergunning aanvragen. U hoeft u niet apart de inneming van het terrein aan te vragen. 

  Regels openbare orde en veiligheid

  In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat de gemeentelijke regelgeving over o.a. het gebruik van openbare grond.