Home > Belastingloket > Hondenbelasting

Hondenbelasting

 • Samenvatting

  Heeft u een hond? Dan moet u hondenbelasting betalen. De belasting is hoger als u meer honden heeft. Als u een hond neemt, moet u de hond binnen zes weken aangeven bij de gemeente. De gemeente controleert steekproefsgewijs of aan de meldingsplicht wordt voldaan.

  Hond aan- of afmelden

  Een hond aanmelden of afmelden kan digitaal (met of zonder DigiD). Of vraag telefonisch een formulier op bij het team Belastingen via telefoonnummer 14 038. U kunt meerdere honden tegelijk aangeven. Wilt u meerdere honden aangeven maar met verschillende ingangsdata? Geef dan elke hond apart aan.

  Ontheffing

  Als u een hond in de loop van het jaar afmeldt, krijgt u ontheffing voor de resterende maanden. Dit geldt ook wanneer u vertrekt naar een andere gemeente.

  Geen kwijtschelding mogelijk

  In tegenstelling tot andere gemeentelijke belastingen wordt voor de hondenbelasting geen kwijtschelding verleend.

  Bekijk de verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2019.

  Tarieven 2019

  Aantal honden Bedrag
  Eerste hond € 61,90
  Tweede hond € 98,00
  Elke volgende hond € 108,30
  Kennel € 163,50
 • Downloads