Home > Belastingloket > Belastingen en verhuizing

Belastingen en verhuizing

 • Samenvatting

  Verhuist u naar een andere gemeente?

  Dan verrekenen wij afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting tot en met de maand van verhuizing. U krijgt dus ontheffing over de resterende volle maanden van dat jaar. Dit gebeurt automatisch. Voor onroerende zaakbelastingen gelden andere regels.

  Verhuist u binnen Zwartewaterland?

  Dan verandert er voor u niets ten aanzien van gemeentelijke belastingen.

  Verhuizing doorgeven

  U moet een verhuizing altijd melden bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar u naartoe verhuist. 

  Verhuizing doorgeven

 • Downloads