Home > Belastingloket > Belastingen, automatische incasso

Belastingen, automatische incasso

 • Samenvatting

  U kunt de gemeente machtigen om de gemeentelijke belastingen automatisch te incasseren. Via automatische incasso betaalt u in 10 maandelijkse termijnen. De termijnen van afschrijving beginnen één maand na dagtekening van de aanslag. 

  Automatische incasso aanvragen

  U vraagt automatische incasso aan met het machtigingsformulier (pdf). U geeft de gemeente dan toestemming de belasting voortaan automatisch af te schrijven. 

  Machtigingsformulier

  Automatische incasso stop zetten

  U kunt uw machtiging voor automatische incasso altijd stopzetten via het formulier Intrekken machtiging.

  Betaling in termijnen

  Er worden zoveel termijnen afgeschreven als er nog maanden over zijn in het betreffende belastingjaar, met een minimum van twee en een maximum van tien termijnen. Wanneer u geen machtiging heeft afgegeven moet de aanslag in twee gelijke termijnen, binnen vier maanden, na dagtekening betaald zijn.

  Uitzonderingen

  Voor niet-natuurlijke personen (bedrijven, stichtingen, verenigingen e.d.) is geen automatische incasso mogelijk. Verder is het niet mogelijk om de aanslag(en) havengelden, (water)toeristenbelasting, forensenbelasting, precariobelasting, marktgelden en leges via automatische incasso te betalen.

 • Downloads