Home > Belastingloket > Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing

 • Samenvatting

  Alle huishoudens in Zwartewaterland betalen afvalstoffenheffing. Dit is een vergoeding voor de kosten van het inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval. U betaalt de afvalstoffenheffing via de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. Bedrijven betalen geen afvalstoffenheffing.

  Tarieven 2019

  Het vastrecht voor een (zelfstandig) huishouden bedraagt € 122,00 per jaar. Daarnaast bedraagt de belasting per aanbieding:

  Aanbod afval Bedrag
  Ondergrondse container per aanbieding (max 40 liter) € 1,55
  Restafval container 240 liter € 9,21
  Restafval container 140 liter € 5,63
  Restafval container 40 liter € 2,10
  Tuinafval (gft) container Gratis
  PMD container  Gratis
  Oud papier Gratis


  Bekijk de verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2019.

  Milieustraat

  De tarieven van de Milieustraat staan op de website van ROVA.

  Verhuizing

  Als u in Zwartewaterland blijft wonen blijft de afvalstoffenheffing gelijk. Behalve als u bij iemand gaat inwonen die al afvalstoffenheffing betaalt. Dan verminderen we uw belasting voor de resterende maanden. Gaat u verhuizen naar een andere gemeente? Dan krijgt u het geld over de maanden dat u niet meer in Zwartewaterland woont automatisch terug.

  Blokkeren afvalcontainers

  Als een woning leeg staat en er niemand staat ingeschreven op dat adres, worden de afvalcontainers geblokkeerd. Het is dan niet mogelijk om de afvalcontainers aan te bieden. Wilt u de afvalcontainers wel laten ledigen? Neem dan contact op met het team Belastingen via telefoonnummer 14 038.

  Omwisselen, schade of extra container aanvragen

  Informatie over het omwisselen van een container, een extra container of schade aan een container

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de aanslag? Onze medewerkers Belastingen leggen u graag uit hoe de aanslag tot stand is gekomen. Als blijkt dat de aanslag niet klopt, wordt dit voor u aangepast. Neem contact op met het team Belastingen via telefoonnummer 14 038. Bent u het na het gesprek met de medewerker nog niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken.

 • Downloads