Home > Belastingloket > Inloggen Mijn Zwartewaterland

Inloggen Mijn Zwartewaterland

Aanslagen en beschikkingen inzien

Met uw DigiD kunt u uw persoonlijke gegevens raadplegen. U heeft direct inzicht in:

  • Aanslagbiljet (ook voorgaande jaren)
  • WOZ-beschikking
  • Taxatieverslag

De aanslag(en) en taxatieverslag(en) van dit jaar en vorige jaren zijn zichtbaar. Wilt u meer historie? Neem dan gerust contact met ons op.

Inloggen Mijn Zwartewaterland


DigiD gebruiken

Om Digid te kunnen gebruiken heeft u een inlogcode van DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? U kunt eenvoudig DigiD aanvragen via www.digid.nl

Inloggen bedrijven

U kunt ook inloggen namens een bedrijf. Gebruik voor het inloggen het volledige aanslagnummer (inclusief de twee laatste nullen) en voor het aanslagbedrag het bedrag inclusief centen (bijvoorbeeld 129,00).  

Inloggen namens bedrijf