Home > Belastingloket > WOZ > Huurgegevens niet-woningen

Huurgegevens niet-woningen

Huurtransacties verzamelen

Voor een goede waardebepaling van bedrijfsruimten in onze gemeente verzamelt de gemeente huurtransacties van niet-woningen, zoals winkels en kantoren.

WOZ-beschikkingen voorbereiden

Wij gebruiken deze gegevens voor de waardebepaling van uw object, maar ook voor andere objecten. Dat doen wij op basis van actuele gegevens over het marktniveau en de marktontwikkelingen. Zo bereiden wij de WOZ-beschikkingen voor het volgende WOZ-tijdvak voor.

Verplichting

Op grond van artikel 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 1 Besluit gegevensverstrekking Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) bent u verplicht ons de juiste informatie te verstrekken.

Huurgegevens online invullen

Als u een oproep heeft ontvangen voor opgave van de huurgegevens kunt u deze hier online invullen. Voor eventuele vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Huurgegevens invullen