Home > Belastingloket > WOZ > Bezwaar maken

Bezwaar maken

Bent u het niet met de waarde eens? Bel eerst!

Bezwaar? Neem eerst contact met ons op. Dat kan voorkomen dat u een bezwaar moet maken. We nemen dan samen de WOZ-waarde door. Komen we er niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken binnen zes weken na dagtekening van de aanslag.

Meer informatie over bezwaar maken

Schriftelijk indienen

Een bezwaarschrift dient binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet/waardebeschikking schriftelijk te zijn ingediend. U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen via dit Belastingloket.

Digitaal formulier: Bezwaar WOZ en gemeentelijke belastingen